Paus kavita in marathi पाऊस कविता मराठी | rain poem in marathi

Paus kavita in marathi पाऊस कविता मराठी | rain poem in marathi

Paus poem in marathi
Pous kavita in marathi

नमस्कार माझ्या प्रिय मित्रांनो,कसं आहात तुम्ही ? सर्व मजेत ना ! Paus kavita in marathi तुम्ही School मध्ये शिक्षक/शिक्षिकांकडून ऐकली असेलच.पाऊस कविता साठी सर्व माझ्या प्रिय मित्रांची मागणी होती.त्यामुळे आज मी या लेखाच्या माध्यमातून rain poem in marathi माझ्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत आहे.शाळेत परीक्षांमध्ये विविध मराठी कविता ऐकायला मिळतात.आमच्या या ब्लाग वर आपल्याला Marathi kavita उपलब्ध करून देत असतो.
        मित्रांनो,या पोस्टमध्ये Paus kavita in marathi उपलब्ध करून दिले आहे.सर्व विद्यार्थी ही मराठी कविता पाठांतर करू शकता.चला तर मग वळूया rain poem in marathi मराठी कविता कडे.

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


 Paus kavita [ पावसाच्या धारा येती झरझरा ]


पावसाच्या धारा येती झरझरा
झाकळले नभ, वाहे सोसाट्याचा वारा
रस्त्याने ओहोळ जाती खळखळ
जागोजागीं खाचांमध्ये तुडुंबले जळ
झळके सतेज, ढगांवर वीज
नर्तकीच आली गमे लेवुनिया साज
झोंबे अंगा वारे, काया थरथरे
घरट्यांत घुसूनिया बसली पाखरें
हर्षलासे फार, नाचे वनीं मोर
पानांतून हळूं पाहे डोकावून खार
झाडांचिया तळी, डोईवरी मारा
रानातील गुरे शोधिती निवारा
नदीलाही पूर, लोटला अपार
फोफावत धावे जणू नागीणच थोर
झाडांची पालवी, चित्ताला मोहवी
पानोपानी खुलतसें रंगदार छबी
थांबला ओझर, उजळे आकाश
सूर्य येई ढगांतून, उधळी प्रकाश
किरण कोंवळे भूमीवरी आले
सोनेरी त्या तेजामध्यें पक्षीजात खुले
धरणी हासली, सुस्नात जाहली
वरुणाच्या वर्षावाने मनी संतोषली

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


Paus kavita in marathi [ आला पह्यला पाऊस ]


आला पह्यला पाऊस
शिपडली भुई सारी
धरत्रीचा परमय
माझं मन गेलं भरी
आला पाऊस पाऊस
आतां सरीवर सरी
शेतं शिवारं भिजले
नदी नाले गेले भरी
आला पाऊस पाऊस
आतां धूमधडाख्यानं
घरं लागले गयाले
खारी गेली वाहीसन
आला पाऊस पाऊस
आला लल्‌करी ठोकत
पोरं निंघाले भिजत
दारीं चिल्लाया मारत
आला पाऊस पाऊस
गडगडाट करत
धडधड करे छाती
पोरं दडाले घरांत
आतां उगूं दे रे शेतं
आला पाऊस पाऊस
वर्‍हे येऊं दे रे रोपं
आतां फिटली हाऊस
येतां पाऊस पाऊस
पावसाची लागे झडी
आतां खा रे वडे भजे
घरांमधी बसा दडी
देवा, पाऊस पाऊस
तुझ्या डोयांतले आंस
दैवा, तुझा रे हारास
जीवा, तुझी रे मिरास

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


 पाऊस मराठी कविता [ पाऊस आणि तुझी आठवण ]


चिंब भिजुन पावसात
मन जाऊन बसतं ढगात
मोहरतात साऱ्या भावना
आठवणींच्या कृष्ण-धवल जगात

विजांसोबत सुरु होतो
मग ढगांचा लपंडाव
आठवणींनी पुन्हा गजबजतो
माझ्या मनातील उजाड गांव

कधी साकारते इंद्रधनु
उन्हासवे ओल्या पावसात
आठवणींना मग येतो बहर
रंगांनी सजल्या दिवसात

ओंजळीत गर्द अळवाच्या
चमकतात थेंब तेजाचे
आठवणींच्या धुंद धुक्याला
नवकोंदण तव प्रेमाचे

कधी संतत धार पावसाची
कधी साथ तिस वादळाची
कधी फुले बाग आठवांची
कधी वाहे सरिता आसवांची

सागराचा उग्र अवतार
सोबतीस पर्जन्य वारा
आठवांच्या रोखण्या ऊधाणा
तोकडा मनीचा किनारा

दररोज घडे श्रावणात
मेळ ऊन पावसाचा
सोबतीस माझ्या सदैव
हा खेळ संचिताचा

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


   rain poem in marathi [पाऊस गातो गाणे]


टिप टिप पाऊस
झो झो वारा
गीत गाऊ पाहतो
आसमंत सारा

कडाडणारी वीज
गडगडणारे ढग
धावण्यार्‍या छत्रीतली
आपली लगबग

डराव्‌ डराव्‌ बेडकं
छम छम तळे
लेझीम हाती घेऊनी जणू
थेंब लाटेवर पळे

खळ खळ झरा
तड तड पत्रा
पावसाने भरवली बघा
ताला सुरांची जत्रा

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


 rain poem in marathi [ दिवसभर पावसात असून ]


दिवसभर पावसात असून, सांग ना आई

झाडाला खोकला कसा होत नाही ?

दिवसभर पावसात खेळून, सांग ना आई

वारा कसा जराही दमत नाही ?

रात्रभर पाढे म्हणून, सांग ना आई

बेडकाचा आवाज कसा बसत नाही ?

रात्रभर जागून सुद्धा, सांग ना आई

चांदोबा झोपी कसा जात नाही ?

दिवसभर काम करून, सांग ना आई

तुला मुळी थकवा कसा येत नाही ?

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️

   पाऊस कविता [आता घे दुवा...]

का रं पावसा असा
कहर अवेळी मांडला?
शेतकरी राजा माजा
पार ओरबाडूनी गेला !

ग्याल सारं पिकपाणी
स्वप्न पण विखुरली,
घामाची, कष्टाची त्याज्या
झोळी पण रीती झाली !

नको रं असा कोसळु
ठेव जाणिव लेकरांची,
ऐकलसा खुप शिव्याशाप
आता घे दुवा तरी त्यांची !

झाल गेलं तो विसरतो
जुपल पुन्हा तो कामाला,
दिवु नकोस रं तू दगा
अजाबात पुढल्या वक्ताला !

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


   paus kavita in marathi  [पडणार कधी पाऊस धरतीवर]


नजर एकटक ती आकाशावर
पडणार कधी पाऊस धरतीवर
शेत तहानले ते त्रासले जनावर
अधीर मन जाईल का फासावर

अवकाळी नुकसान दरवेळी घात
सावरतील कां दिवस अंधारी रात
गरीबाच्या दारी पडेल का प्रकाश
हाती संजीवनी कि वाढेल जकात

दलालखोरी आता जीव काढू लागली
सरकारी परवाने त्यांना भेटू लागली
करेल का कुणी तरी आमचा विचार
कि यंदाही आम्ही फासावरच जाणार

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


    paus kavita in marathi  [पाऊस म्हणजे?]


पाऊस म्हणजे
उल्हास मनी दाटलेला,
निसर्गाच्या सानिध्यात
मन वेडा फुललेला।

पाऊस म्हणजे
चौफेरे दाटलेली हिरवळ,
क्षणात दूर करते
मनात आलेली मरगळ।

पाऊस म्हणजे
उत्साह शरीरात दाटलेला,
रखडलेली कामे करण्यास
बोनस वेळ मिळालेला।

पाऊस म्हणजे
उगाच सुट्टी मिळालेली,
विसरून चिंता कामाची
कुटूंबासोबत घालवलेली।

पाऊस म्हणजे
चिखलाचाच राडा सारा,
उग्रट दर्प हवेत अन्
वाटेभर कचरा पसारा ।

पाऊस म्हणजे
नदिला आलेला पूर,
घरात साचलेलं पाणी अन्
मुलांच्या रक्षणाची हुरहुर।

पाऊस म्हणजे
फक्त पाऊसच आहे,
जितके लिहावं त्यावर
तितके कमीच आहे।

पाऊस म्हणजे
शब्दांची सरच बरसते,
खोलवर मनात रूतलेली
सहजच कविता खुलते।

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


 rain poem in marathi  [वादळवारा]


वादळवारा ..वादळवारा ..
क्षणात येई क्षणात जाई
हलवितो निसर्ग सारा
वादळवारा ..वादळवारा ..!

कुण्या पक्षाचे घरटे उडाले
कुण्या झाडाचे अर्क गळाले
क्षणात आले कड़ी कपारी
चिले पीले हे सारे पळाले
गर्जतो मेघ ओढितो रेघ
पड़ती पाऊस धारा
वादळवारा ..वादळवारा ..!

वादळ उठले घरटे तुटले
पिल्यांना अजून, ना पंख फुटले
धडपड करती जमिनीवरी
वादळ ना ते शांत बसले
कसे आवरु कसे सावरू
क्षणात पडती गारा
वादळवारा ..वादळवारा ..!

असा कसा रे तु दुश्मनं
निसर्गाशी केले श्मशानं
तडफती प्राणी तुझ्या माराने
कुठे गेला रे तु दयावानं
झाले नायनाट दिसे मरणवाट
ना राहिला आम्हा थारा
वादळवारा ..वादळवारा ...!

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️


 rain poem in marathi [ पाऊस आलाय?.भिजून घ्या ]


पाऊस आलाय?.भिजून घ्या
थोडा मातीचा गंध घ्या
थोडा मोराचा छंद घ्या
उरात भरून आनंद घ्या..
आलाय पाऊस?..भिजून घ्या

बघा समुद्र उसळतोय
वारा ढगांना घुसळतोय
तुम्हीही त्यांच्यात मिसळून घ्या..
आलाय पाऊस?..भिजून घ्या

ऑफ़ीस रोजच गाठत असतं
काम नेहमीच साठत असतं
मनातून भिजावंसं वाटत असतं
मनाची हौस पुरवून घ्या..
आलाय पाऊस?..भिजून घ्या

सर्दी पडसे रोजचेच..
त्याला औषध तेच तेच..
प्यायचेच आहेत नंतर काढे ,
आधी अमृत पिऊन घ्या..
आलाय पाऊस?..भिजून घ्या

बघा निसर्ग बहरलाय
गारव्याने देहही शहारलाय
मनही थोडं मोहरून घ्या..
आलाय पाऊस?..भिजून घ्या

🌦️🌩️🌧️🌦️🌨️⛈️☔🌧️☔🌦️🌨️⛈️🌧️🌦️
Watch online rain poem in marathi

                          Video No.1

                    Video No.2


Paus kavita in marathi तुम्हाला कसी वाटली आम्हाला नक्की कमेंट मध्ये कळवा, आपलं प्रतिसाद आम्हाला खुप मौल्यवान आहे.असेच Marathi Kavita तुम्हाला आमच्या या ब्लागवर नेहमी मिळणार आहेत.आपण ही पाऊस कविता or rain poem in marathi मराठी कविता आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.

धन्यवाद !

हे पण वाचा :- महाराष्ट्रातील सुपरहिट लोकगित


मंदाबाई शिकलेली नव्हती का mandabai shikleli navti ka | Marathi Lokgeet

मंदाबाई शिकलेली नव्हती का mandabai shikleli navti ka | Marathi Lokgeet

Mandabai shikleli navti ka song
Mandabai shikleli navti ka

नमस्कार,मित्रांनो..सर्व मजेत ना । मंदाबाई शिकलेली नव्हती का मंदाबाई अडाणी होती का हे Superhit Marathi Lokgeet आहे.या Dhamal lokgeet ने संपुर्ण महाराष्ट्रात वाजा गाजा वाजवला.मंदाबाई शिकलेली होती का लोकगीत जयेश जाधव यांनी लिहीले आहे व सुमित राऊत यांनी mandabai shikleli navti ka song गायीले आहे.

Song : मंदाबाई शिकलेली नव्हती का
Lyrics: Jayesh Jadhav
Singer: Sumeet Raut

🎵🎵🔊🔊🔊🎤🎤🎤🎧🎧


मंदा माई शिकलेली नव्हती का Lyrics in marathi | mandabai shikleli hoti ka Dj


💃🕺🎧🎤🎧📻🎧📻🎸🎹🎤🎺

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

पालघरच्या स्टेशनापासून पाचबतीच्या नाक्यापर्यंत 
संगतीला माये येईन का गं मंदा

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

ना..मंदा,पिळाळी टोळ आणलन गो मंदा
तुह्याटी फेरवी आणल्यान मंदा 
पिळाळी टोळ आणल्यान मंदा 
तुह्याटी फेरवी आणल्यान मंदा

भूलसरच्या स्टेशनापासून तारापुरच्या नाक्यापर्यंत
संगतीला माये येईन काय गं मंदा

भूलसरच्या स्टेशनापासून तारापुरच्या नाक्यापर्यंत
संगतीला माये येईन काय गं मंदा

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

नं काय सांगु सुमीत..नं काय सांगु जयेश
काय सांगु अनिमेश..नं काय सांगु रूपेश

न मंदामाई शिकलेली नव्हती ना..
मंदा विना मास्तर पण नव्हता ना
मंदामाई शिकलेली नव्हती ना
मंदा विना मास्तर पण नव्हता ना

न भुलसरच्या स्टेशनापासून पामटेकीच्या नाक्यापर्यंत संगतीला माये येईन का गं मंदा

न भुलसरच्या स्टेशनापासून पामटेकीच्या नाक्यापर्यंत संगतीला माये येईन का गं मंदा

मंदामाई शिकलेली नव्हती का..नं
मंदामाई अडाणी होती का

मंदामाई शिकलेली नव्हती का
मंदामाई अडाणी होती का
💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺


mandabai shikleli navti ka dj Song Lyrics in English | mandabai shikleli hoti ka


💃👰💃👸🤦💃🤷🤦👸🤴👰💃

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

Palgharchya steshnapasun pachbatichya nakyaparyant
Sangtila maye yen ka g Manda

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

Na..Manda,pilali tol aanlan go Manda
Tuhyati fervi aanlyan manda
pilali tol aanlan go Manda
Tuhyati fervi aanlyan manda

Bhulsarchya steshnapasun tarapurchya nakyaparyant
Sangtila maye yen Kay g Manda

Bhulsarchya steshnapasun tarapurchya nakyaparyant
Sangtila maye yen Kay g Manda

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

N..Kay sangu sumit..n Kay sangu jayesh
Kay sangu animesh..n Kay sangu Rupesh

N..mandamai shikleli navhati na..
Manda vina master pan navhata na
Mandamai shikleli navhati na
Manda vina master pan navhata na

N.. bhulsarchya steshnapasun pamtekichya nakyaparyant sangtila maye yen Kay g Manda

N.. bhulsarchya steshnapasun pamtekichya nakyaparyant sangtila maye yen Kay g Manda

Mandamai shikleli navhati ka..n
Mandamai adani hoti ka

Mandamai shikleli navhati ka
Mandamai adani hoti ka
💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃


मंदाबाई शिकलेली नव्हती का Dj video Song👇👇👇👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

mandabai shikleli navtika dj songमंदा माई शिकलेली नव्हती का सॉन्ग mp3 Available soonmandabai shikleli navti ka गाणा तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा.मंदाबाई शिकलेली नव्हती का lyrics आपल्या मित्र परिवारात शेअर करण्यास विसरू नका.

धन्यवाद..

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Marathi kavita on life आयुष्यावर आधारित मराठी कविता | marathi poems on life

Marathi kavita on life आयुष्यावर आधारित मराठी कविता | marathi poems on life

Marathi poems on love
Marathi Kavita on life

नमस्कार माझ्या प्रिय मित्रांनो,कसं आहात तुम्ही ? सर्व मजेत ना ! Marathi kavita on life तुम्ही School मध्ये शिक्षक/शिक्षिकांकडून ऐकली असेलच. आयुष्यावर आधारित मराठी कविता साठी सर्व माझ्या प्रिय मित्रांची मागणी होती.त्यामुळे आज मी या लेखाच्या माध्यमातून marathi poems on life माझ्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत आहे.शाळेत परीक्षांमध्ये विविध मराठी कविता ऐकायला मिळतात.आमच्या या ब्लाग वर आपल्याला Marathi kavita उपलब्ध करून देत असतो.
        मित्रांनो,या पोस्टमध्ये Marathi kavita on life उपलब्ध करून दिले आहे.सर्व विद्यार्थी ही मराठी कविता पाठांतर करू शकता.चला तर मग वळूया marathi poems on life मराठी कविता कडे.

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

Marathi kavita on life [निघून जाते आयुष्य]


निघून जाते आयुष्य
खिसे आपुले भरताना
वेळ जाते निघून
दिवस रात्र धावताना
हरवून गेले आहे सारे
सुख विकत घेताना
क्षणभर हसणे सुद्धा
महाग झाले लोकांना
विसरलीत नातीगोती
सारे जवळ असताना
धावपळीचे आयुष्य
निमूटपणे जगताना
आयुष्य आहे सुरेख
कुणीच पाहत नाही
नुसती दगदग सुरु
वेळ कुणाजवळच नाही
बसून मित्रांसोबत
आज कुणी बोलत नाही
सुखामागे धावताना
माणूस आज हरवला आहे
हातच सुख सोडून
दुःखामागे लागला आहे
आयुष्य काय आहे
आज कुणाला कळले नाही
जगण्याचे गुपित कोडे
कुणालाच उमजले नाही

- गणेश म. तायडे, खामगांव

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

 marathi poems on life  [ बळीराजा ]


बळीराजा गेलाय संपावर
या संपाच्या नादात
वेळ आणली त्यानं पहा
उपासमारीची समाजावर

संप संप करून काय भेटलं
शेवटी शासनानं गाजरच दिलंय
या राजकारणी लोकांच्या नादी लागून
बळीराजानं स्वतःचं हाल करून घेतलंय

बडा राजकारणी आज
शेतीवर कर्ज घेऊन मजेत राहतोय
घेणं देण नाही त्यांना बळीराजाच
त्यांच्या चुकीचे बळीराजा फळ भोगतोय

त्यांना फक्त आपल्या
स्वतः च्या कर्ज माफीचं पडलंय
बळीराजा पुरता बुडलाय आज
संपाच्या नादात त्यानं हे कुठं पाहिलंय

बळीराजा अजून पण विचार कर रे
बड्या राजकीय नेत्यांनी
तुला पूर्ण जनते पासून तोडलंय
का स्वतःच पायावर धोंडा पडतोय रे
राजकीय नेत्यांना दे लाथळून स्वतःच हो तू जनतेच्या मनातला राजा
हो तू आता खरा खुरा बळीराजा


कवी.अमोलभाऊ शिंदे पाटील


🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

 marathi poems on life [जीव नको देऊस मित्रा]खोट्या प्रेमासाठी जीव
नको देऊस मित्रा
आई बापाचा जीव आहे
तुझ्यावर त्यांचा तरी
विचार कर लेकरा

जीवन दिलंय देवानं तुला
जगण्यासाठी एव्हड्या
लवकर जीवनाला नको
होऊस तू भित्रा
तळ हाताच्या फोडा प्रमाण
जपलंय त्यांनी तुला लेकरा

प्रेमाचं काय आज आहे उद्या नाही
पैश्याची जो पर्यंत नांदी आहे
तो पर्यंत तुझ्या सोबत तिची चांदी आहे

खोट्या प्रेमासाठी जीव
नको देऊस मित्रा
बहीण आहे तुला जरा
तिचा तरी विचार कर लेकरा
तू गेलास तर तिला
आधार कोण देईल मित्रा

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

   marathi poems on life [ ती तुमच्या आमच्या सारखी साधी माणसं असतात..]


आयुष्य जगताना दुसऱ्याचा पण विचार करणारी..
मित्र आणि नातेवाईकांत रमणारी..
सण वार एकत्र साजरी करणारी..
सुखात दुःखात वाटेकरी होणारी..

कितीही होवो त्रास.. न थकता काम करणारी..
देशात काय चाललय.. यापेक्षा शेजारी सांभाळणारी..
नाटक सिनेमा मध्ये रमणारी..
ती तुमच्या आमच्या सारखी साधी माणसं असतात..

राब राब राबणारी..
पण भविष्याची तयारी करून ठेवणारी..
स्वतः बरोबर दुसऱ्यांचा सुद्धा विचार करणारी..
ती तुमच्या आमच्या सारखी साधी माणसं असतात..

चांगल्याला चांगलं म्हणणारी..
काही अभद्र घडलं तर हळहळणारी..
मनातील भावना निखळपणे व्यक्त करणारी..
ती तुमच्या आमच्या सारखी साधी माणसं असतात..

रांगेत थांबणारी..
महागाई वाढली तरी.. तक्रार न करणारी..
सरळ मार्गी चालणारी..
वाकड्यात न शिरणारी..
झालेच चुकीचे तर माफी मागून वेळ मारून नेणारी..

ती तुमच्या आमच्या सारखी साधी माणसं असतात..
देश चालवणारी….

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

   Marathi kavita on life मी म्हणालो मनाला


मी म्हणालो मनाला
थोडा विचार कर ना रे ?
बद्लतय जग सारे
थोडा तू बदल ना रे ?
विसर जुन्या रुढी परंपरा
मनाची कवाडे थोडी उघड ना रे
आपलीच आहेत ती लेकर
बरोबर त्यांच्या चाल ना रे
मी म्हणालो मनाला
आजूबाजू ला जरा बघ ना रे
संपलय आपले कर्तुत्व
नव्या पीढित रम ना रे
प्रत्येक पीढीच विद्रोही आसते
स्वताची तरुनाई आठव ना रे
विश्व चक्र हे आसेच चालणार
नवी पीढी जुन्याशी भांडनार
बदल स्रुस्तिचा अटळ नियम
एवध तरी समज ना रे
मी म्हणालो मनाला
थोडा विचार कर ना रे ?

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

  Marathi kavita on life [ मला सुद्धा जगायचंय ]


पेटलेल्या दिव्यामधील
    मिणमिणती वात म्हण
    तुझ्या उमेदीला दिलेली
    नशिबाने मात म्हण
    पण तुझ्या वंशवेलीवर मला फुल बनुन उगायचंय
    आई! मला मारु नकोस मला सुद्धा जगायचंय

    तुच दिली आस मला
    तुच दिला प्राण हा
    तुच माझी माता व्हावी
    मिळावा सन्मान हा
    हक्क आहे तो माझा मला ही जग बघायचंय
    आई! मला मारु नकोस मला सुद्धा जगायचंय

    माझा गुन्हा, माझा दोष
    मला काहीच कळत नाही
    का करते तु माझ्यावर रोष
    मला काहीच कळंत नाही
    तु ही कधी मुलगी होती हे मी का तुला सांगायचंय
    आई! मला मारु नकोस मला सुद्धा जगायचंय

    नको समजुस मी तुला
    जिंदगीभरचा भार होईल
    दुर्गा होईल, शक्ती होईल
    मी तुझा आधार होईल
    समजावुन सांग तु तुझ्या मनाला असं नाही वागायचंय
    आई! मला मारु नकोस मला सुद्धा जगायचंय

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

 Marathi kavita on life [ आयुष्याचा भागीदार ]


तिच्या दिशेने पावलं
    आपोआप माझी वळतात
    मलाही उमजेना अशा
    वाटेला भावना कळतात

    भव्यतेची ओढ मला
    स्वप्नं माझी साहसी
    झोका घेता आकाशी भिडे
    ती ही आहे धाडसी

    पुस्तकांचे ओझे माझे
    ती लिलया पेलेल का?
    झेप घेऊनी धडपडलो
    तर ती मला झेलेल का?

    नेम अचूक स्थैर्य तिच्या हाती
    तीक्ष्ण विचारांचे बाण
    सोसेल का तिच्या बुद्धीला
    माझ्या धनुष्याचा ताण

    खळाळते हास्य तिचे
    नम्रतेचा शृंगार
    तिच्या तेजस्वी डोळ्यात दिसे
    मला आयुष्याचा भागीदार

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

 Marathi kavita on life [ जगण्यासाठी अजुन काय हवं?]


आई, एक बाप,
एक भाऊ, एक बहिण,
असं एखादं घर हवं,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक मित्र, एक शत्रु,
एक सुख, एक दु़:ख,
असं साधं जीवन
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक प्रेयसी, एक अर्धांगिनी,
एक खरं प्रेम, एक भक्क्म आधार,
यात कुठेही नसला प्रेमाचा अभाव तर,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक सुर्य, एक चंद्र,
एक दिवस, एक रात्र,
फक्त सगळं समजायला हवं,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक शक्ती, एक भक्ती,
एक सुड, एक आसक्ती
ठायी असेल युक्ती तर,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?


थोडा पैसा, थोडी हाव,
थोडा थाट, थोडाबडेजाव,
सगळयांच्या तोडी आपलंच नाव,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक नोकरी, एक छोकरी,
दोन मुलं अन खायला भाकरी,
उत्तम प्रकारची जर असेल चाकरी,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक समुद्र, एक नदी,
एक शांत, एक अवखळ
जीवनात असली जर एक तळमळ
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?

एक इच्छा, एक आशा,
एक मागणं, अक अभिलाषा,
मनात भरलेली सदा नशा,
जगण्यासाठी अजुन काय हवं?


🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

marathi poems on life [बलिदान त्या महान हुतात्म्यांच]


चला झाले , संपले , श्रद्धांजलि वाहिली .
मुंबई पुन्हा एकदा कामा मध्ये जुंपली.
दोन चार दिवसात हे सार बदलून जाईल
राजकरन याचे फक्त वाढत राहिल
आज शिवराज गेले , उदया आबा जातील
फक्त मतांचा आणि मतांचा फायदा पक्ष पाहतील
सरकार "यो करेंगे , त्यों करेंगे " गात राहिल
विरोधी पक्ष नाही, नाही करत साथ जाईल.
गुप्तचर यंत्रनेत भ्रास्ताचाराची किड भर भरून वहिल
पकडले तर जुन्याचा शिवराज, नव्याच स्माईल
ठोस काही उत्तर यांना मिळनारच नाही .
पाक व्याप्त कश्मीर वर हल्ला केल्यास
मतांच गणित जुळनार नाही
त्या पेक्ष्या घोंघडे भिजत ठेवणे हे जास्त चांगल
सलमान , संजू प्रकरणी कसे लोकानाच टांगल
आजचे शहीद , उदया आठवणार ही नाहीत
पुढचा हमला होस तोवर या हल्ल्याचा निकाल,
तपास चालु , पाकिस्तान कडून चाल ढकल ?
तेव्हा पुन्हा चैनल वाले ही जुनी मढ़ी काढतील
सत्य कमी यांचीच मिर्ची जास्त भरतील .
बलिदान त्या महान हुताम्यांच
इतके मात्र करुन राहिल .
सामान्य मानसाच्या दुवेने
स्वर्ग ही त्याना मिळून जाईल

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

marathi poems on life [ माझे जगणे होते गाणे ]


माझे जगणे होते गाणे
सुरेल केंव्हा, केंव्हा बेसुर
तालावाचून वा तालावर
कधी तानांची उनाड दंगल
झाले सुर दिवाणे

कधी मनाचे कधी जनाचे
कधी धनास्तव कधी बनाचे
कधी घनाशय कधी निराशय
केवळ नादतराणे

आलापींची संथ सुरावळ
वा रागांचा संकर गोंधळ
कधी आर्तता काळजातली
केंव्हा फक्त बहाणे

राईमधले राजस कूजन
कधी स्मशानामधले क्रन्दन
अजाणतेचे अरण्य केंव्हा
केंव्हा शब्द शहाणे

जमले अथवा जमले नाही
खेद खंत ना उरली काही
अदॄश्यातिल आदेशांचे
ओझे फक्त वाहणे

सुत्रावाचून सरली मैफल
दिवेही विझले सभागॄहातिल
कशास होती आणि कुणास्तव
तो जगदीश्वर जाणे

🚵🏋️👨‍🦯👨‍🦼🤾🤺🏇🧞🦸🪂🤴👨‍🏫👨‍❤️‍👨🤱

Marathi kavita on life तुम्हाला कसी वाटली आम्हाला नक्की कमेंट मध्ये कळवा, आपलं प्रतिसाद आम्हाला खुप मौल्यवान आहे.असेच Marathi Kavita तुम्हाला आमच्या या ब्लागवर नेहमी मिळणार आहेत.आपण ही आयुष्यावर आधारित मराठी कविता or marathi poems on life मराठी कविता आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.

धन्यवाद !
Maitri kavita marathi मैत्री कविता | friendship poem in marathi | marathi kavita

Maitri kavita marathi मैत्री कविता | friendship poem in marathi | marathi kavita

Friendship poem in marathi
Maitri kavita marathi

नमस्कार माझ्या प्रिय मित्रांनो,कसं आहात तुम्ही ? सर्व मजेत ना ! Maitri kavita marathi तुम्ही School मध्ये शिक्षक/शिक्षिकांकडून ऐकली असेलच. मैत्री कविता साठी सर्व माझ्या प्रिय मित्रांची मागणी होती.त्यामुळे आज मी या लेखाच्या माध्यमातून friendship poem in marathi माझ्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत आहे.शाळेत परीक्षांमध्ये विविध मराठी कविता ऐकायला मिळतात.आमच्या या ब्लाग वर आपल्याला Marathi kavita उपलब्ध करून देत असतो.
        मित्रांनो,या पोस्टमध्ये Maitri kavita marathi उपलब्ध करून दिले आहे.सर्व विद्यार्थी ही मराठी कविता पाठांतर करू शकता.चला तर मग वळूया marathi kavita friendship मराठी कविता कडे.

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭

Maitri kavita marathi [मैत्री करत असाल तर]


मैत्री करत असाल तर
पाण्या सारखी निर्मळ
करा..

दूर वर जाऊन सुद्धा
क्षणों क्षणी आठवेल
अशी करा..

मैत्री करत असाल तर
चंद्र तारे यां सारखी अतूट
करा..

ओंजळीत घेवून सुद्धा
आकाशात न मावेल
अशी करा..

मैत्री करत असाल तर
दिव्यातल्या पणती सारखी
करा..

अंधारात जे प्रकाश देईल
हृदयात असं एक मंदीर
करा..

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

Maitri kavita marathi [तुमच्यासाठी काय पण]


तुमच्यासाठी काय पण
पूरता पूरेना ते आयुष्य,

मिळता मिळेना ते प्रेम,

जुळता जुळेना ती सोबत,

पुसता पुसेना ती आठवण,

म्हणूनच काल पण,

आज पण आणि उद्या पण,

तुमच्यासाठी कायपण !!

शाळेत असतं बालपण,

काॅलेजात असतं तरूण पण,

बरणीला असतं झाकण,

आणि पेनाला असतं टोपण,

जिवलग मित्र आहोत आपण,

मित्रांसाठी कायपण !!

साद घाला कधी पण,

उभे राहु आम्ही पण,

तुमचे मन हेच आमचे सिँहासन,

आमची पण करत जा आठवण,

फक्त बोलत नाही
तर करुन दाखवू ।

तुमच्यासाठी काय पण"

हम वक्त और हालात के साथ
"शौक" बदलते है "दोस्त" नही

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

  Maitri kavita marathi मैत्री कविता


मैत्री कधी ठरवून होत नाही
आपण आपल्या वाटवरुन चालत असतो
आपल्याबरोबर तसे अनेक वाटसरु असतात
रस्ते फुटत असतात....

एकमेकांत येऊन रस्ते मिसळत असतात
आपल्या नकळत कुणाची तरी वाट
आपल्या वाटेला येऊन मिळते
आणि नकळत आपण एकाच
वाटेवरुन समांतर चालु लागतो...

नंतर जवळ येतो
एकमेकाला आधार देतो
एकमेकाला सोबत करतो
एकमेकाची दु:खे वाटुन घेतो
आणि आनंदाचे क्षण साजरे करतो...

मैत्री अशी होते..!

काय जादु असते मैत्रीत!
मैत्री शिववते जगण्याचा खरा अर्थ
मैत्री बदलुन टाकते आयुष्याचे सारे संदर्भ
मैत्री देते आपुलकी, प्रेम अन विश्वास
मैत्री भारुन टाकते आपला श्वास अन श्वास...

कधी कधी वाटतं
समुद्राच्या काठावर शिंपल्याची रास पडलेली असावी
आपण भान विसरुन लहान मुलासारखं
त्यात खेळत असावं
शिंपलेच - शिंपले ....
विविध रंगाचे... विविध आकाराचे ... विविध प्रकारचे...
सहजपणे त्यातला एक शिंपला उचलुन घ्यावा
अलगद उघडावा
अन त्यात मोती सापडावा ....!

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

friendship poem in marathi [मैत्रीचा ठेवा]


गवळ्याने दुधात पाणी घातलं होतं,
ते दूध माईनं चुलीवर ठेवलं होतं.
इकडे पातेल्यात मात्र निराळीच कहाणी होती,
दूध आणि पाण्याची मैत्री झाली होती.

पातेल्याची गर्मी वाढू लागली,
तशी दुधातल्या पाण्याची वाफ होऊ लागली.
हे पाहून दूध दु:खी झाला,
त्याने पाण्याला अटकाव केला.

सायीचा थर त्याने दिला ठेवून,
पाणी बिचारं त्यात बसलं अडकून.
इच्छा असताना त्याला दुधात राहता येईना,
सायीच्या भिंतीने बाहेर जाता येईना.

शेवटी कंटाळून दुधाला म्हणालं पाणी,
"जाऊ दे मला नाही तर नष्ट होऊ आपण दोन्ही. "
पाण्याचे शब्द ऐकून दूध त्याला म्हणाला,
"मरणाची भीती नाही आपल्या मैत्रीला. "

पाण्याने दुधाला खुप समजावलं,
पण दुधाने त्याचं एक नाही ऐकलं.
शेवटी दोघांनी एक निश्चय केला,
आणि त्यांना वेगळं करणारा जो अग्नी होता;
त्यालाच त्यांनी नष्ट केला.

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

 friendship poem in marathi [मैत्री आमची ]पहीला दिवस कॉलेजचा,
खुप खुप मजा केली,
एकटेपणाची सवय माझी
हळू हळू विरून गेली..

माझ्याच बसमधे,
माझ्याच वर्गात,
जणू आम्ही दोघे,
नव्या मैत्रीच्या शोधात..

मैत्रीसाठी माझा प्रस्ताव,
माझ्या विनंतीला तीचा होकार,
तेव्हा जाणवले आता मैत्रीच्या झाडाला,
नवी पालवी फुटणार..

मैत्री आमची खुप सुंदर,
एकाकीच्या सागरात जिव्हाळ्याच बंदर,
ती म्हणायची राहूया आपण,
असंच सोबती निरंतर…

तीचा माझ्यावर खुप जिव,
हे तिच्या स्वभावातून कळायचं,
माझ्या अपयशाला,माझ्या चुकीला,
तिच्या डोळ्यातून टीप गळायचं..

ती मला सावरायची ,
माझ्या उदासीला दुर लावायची,
आंनदाची ती श्रावणसर ,
माझ्यावर वेळोवेळी कोसळायची..

मैत्री आमची वाढत गेली,
तसं एकतर्फी प्रेम माझ्यात जागं झालं,
पण मैत्रीला काही होणार नाही ना?
असं भितीच वारं माझ्या मनात आलं

अस्वथ व्हायला लागलो,
दिवसे न दिवस विचार करू लागलो,
तिला कसंतरी कळावं म्हणून,
उगाच प्रयत्न करू लागलो…

कॉलेजच्या शेवटच्या दिवशी,
मी तिला माझ्या मनातलं सांगितलं,
खरतरं आमच्या या नितळ मैत्रीला,
मी तेव्हाच दुर लोटलं..

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

marathi kavita friendship [ती फक्त मैत्री]


एक एक दगड मोलाचा
तोच दगड नदीचा,नाल्याचा
कधी डोंगरावरचा,कधी पाण्याखालचा
पण माणुस हा कवडीमोलाचा....!
ना त्याला कशाची भ्रांत,ना उसंत
असाच मनी तो सदा अशांत अशांत...
अशात एक हात मैत्रीचा
बनवी त्याला दगड सोन्याचा,चांदीचा
मैत्रीचा मुलामा कधी पाण्याने निघत नाही
त्याचा रंग अस्सल,कधी बेरंग होत नाही
जो ही दगड उचलला
एक माणुस दबला दिसतो
कधी स्वार्थाचा,कधी परमार्थाचा
म्हणुन प्रत्येक दगडाखाली
मित्र भेटत नाही...
मैत्रीचा रंग कसा हा
दगडाचा रंग जसा हा
उन वारा पाऊस कधीच
काहिच त्याचे बिघडवत नाही
तो तसाच आसतो सदा
जसा असतो आधी तसा
म्हणुन प्रत्येक दगडाचा रंग
काळा असत नाही...
काळा असला तरी
काळाच्या पाण्याने पांढरा होत नाही
तशीच असते ही मैत्री..!
काळ कितीही बदलला
तरी ती बदलत नाही
आणि जर बदलली तर...
ती मैत्री म्हणजे फक्त
दगडांची...
माणसांची होत नाही.....

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

   marathi kavita friendship [मैत्रीचे नाते]


मनात असतो विचारांचा काहूर
तरी शब्दा येत नाहीत ओठांवर
खूप काही सांगायचा असत
तेव्हा नसत कोणीही आपल्यासमोर

किती वेळा वाटत की आता
सोडून द्यावेत हे पाश मायेचे
पण नाही सुटत ते रेशमी बंध
आपल्याच नात्यातील कर्तव्याचे

रक्ताची नाती तर
"रेडीमेड" मिळतात
आणि बाकीची म्हणे
"कस्टमाइज़्ड" असतात

तरी "इट्स माइ चाय्स" हा
असतो निव्वळ एक भास
सगळा आधीच असत
"त्यानी" ठरवलेल खास

त्यातूनच मग जुळतात का
काहींचे सूर अनॉखे
आणि त्यालाच म्हणायचे का
आपण मैत्रीचे नाते?

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

   Maitri kavita marathi [ मैत्रीमधले अश्रू ]


मैत्रीमधले अश्रू"
असते मतलबी, दुनिया ही सारी,
पण आपले, निराळे, असतातही काही,
दैव ज्यांची, सतत परिक्षा पाही,
मैत्रीमधल्या अश्रुंची, किंम्मत असते न्यारी

जिथे असते श्रद्धा आणि भक्ति,
असे पुजनिय, असतात काही व्यक्ति,
क्षणिक असते, अबोल्याची सक्ति,
मैत्रीमधल्या अश्रुंची, किंम्मत असते न्यारी

गौण ठरतात मैत्रीपुढे, रक्ताची नाती,
कारन ही असते, सुंदर, निर्मळ नाती,
मनास होत नाही, कधी येथे क्षिती,
मैत्रीमधल्या अश्रुंची, किंम्मत असते न्यारी

इथे शब्द असतात काही, जे लागतात जिव्हारी,
विसर पडतो यांचा, इथे माणसं आपलीच सारी,
आठवणींन्ने त्यांच्या, मनास येते नवी ऊभारी,
मैत्रीमधल्या अश्रुंची, किंम्मत असते न्यारी...

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

 Maitri kavita marathi [आपल्या मैत्रीमध्ये]


इन्द्र्धनुष्याचे रंग आहेत आणि पारिजातकाचा वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

मी म्हणजे जीवन आणि तु म्हणजे श्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

संकटांची नाही भिती, तुझ्या मैत्रीचा विश्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

कधी वाटते फक्त तुझी मैत्री सच्ची, बाकी दुनिया नुसता आभास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

हवे काय अजुनि त्याला, मित्र तुझ्यासम ज्यास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

ओढ तुझ्या सावलीची माझिया रस्त्यास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

असो वा नसो कुणी आपल्या संगे, पर्वा त्याची कुणास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

माझ्या चुकांवरही मित्रा पांघरूण तुझे हमखास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

तुझ्याबरोबर ऐन उन्हाळा ही मजला मधुमास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

आयुष्याच्या पटलावरती तुझ्या मैत्रीची आरास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

आपल्यात कधी निखळ चर्चा, आणि कधितरी उपहास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

  Maitri kavita marathi [ प्रवास मैत्रीचा ]


एक प्रवास मैत्रीचा
जश्या हळुवार पावसाच्या सरींचा
ती पावसाची सर अलगद येवुन जावी
अन एक् सुंदरशी संध्याकाळ हळुच खुलुन यावी..

एक प्रवास सहवासाचा
जणु अलगद पडणार-या गारांचा
न बोलताही बरच काही सांगणारा
अन स्पर्श न करताही मनाला भिडणारा..

एक प्रवास शुन्याचा
जणु हीमालयाशी भिडण्याचा
शुन्यातुन नवे जग साकारणारा
अन नव्या निर्मितीची चाहुल देणारा..

एक प्रवास जगण्याचा
क्शणा क्शणाला माणुस घडवण्याचा
हसता हसता रडवणारा
अन रडवुन हळुच हसवणारा..

एक प्रवास प्रेमाचा
भुरभुरणार-या दोन जिवांचा
जिंकलो तर संसार मांडायचा
अन हरलो तर नवीन वाटा शोधायच्या..

एक प्रवास प्रयत-नांचा
सुख़ दुख़ातील नाजुक क्शणांचा
अखंड घडवणार-या माणुसकीचा
अन नवी उमेद देणार-या घडींचा..

एक प्रवास..
तुमच्या आमच्या आवडीचा
साठवु म्हंटले तर साठवणींचा
आठवु म्हंटले तर आठवणींचा
इथे हळुच येवुन विसावलाय..एक प्रवास


🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑

Maitri kavita marathi मैत्री कविता तुम्हाला कसी वाटली आम्हाला नक्की कमेंट मध्ये कळवा, आपलं प्रतिसाद आम्हाला खुप मौल्यवान आहे.असेच Marathi Kavita तुम्हाला आमच्या या ब्लागवर नेहमी मिळणार आहेत.आपण ही friendship poem in marathi or marathi kavita friendship मराठी कविता आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.

धन्यवाद !

Marathi poems on nature निसर्ग कविता | Nisarg Kavita in Marathi

Marathi poems on nature निसर्ग कविता | Nisarg Kavita in Marathi

Nisarg kavita
Marathi poem on nature

नमस्कार माझ्या प्रिय मित्रांनो,कसं आहात तुम्ही ? सर्व मजेत ना ! Marathi poems on nature तुम्ही School मध्ये शिक्षक/शिक्षिकांकडून ऐकली असेलच. निसर्ग कविता साठी सर्व माझ्या प्रिय मित्रांची मागणी होती.त्यामुळे आज मी या लेखाच्या माध्यमातून Nisarg Kavita in Marathi माझ्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत आहे.शाळेत परीक्षांमध्ये विविध मराठी कविता ऐकायला मिळतात.आमच्या या ब्लाग वर आपल्याला Marathi kavita उपलब्ध करून देत असतो.
        मित्रांनो,या पोस्टमध्ये Marathi poems on nature उपलब्ध करून दिले आहे.सर्व विद्यार्थी ही मराठी कविता पाठांतर करू शकता.चला तर मग वळूया निसर्ग कविता कडे.

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

  marathi poems on nature [एक झाड]


एक झाड लांब लांब
फांद्या असणारं
दुरूनही जवळ घेऊन
येणारं,
एक झाड माळरानात एकटच
चिडीचीप उभं असणार
मायेचं प्रेम कुणा ना कुणासाठी
जपणार.

एक झाड कधीही न बोलणार
रोज नव्या उमेदीच बीज पेरणार
एक झाड वादळ वाऱ्याशी तग
धरून धीट राहणार
वाटसरुला शांत स्वप्नात पाहणार.

एक झाड दुसऱ्यासाठी
झिजण्याचा ध्यास देणारं
सृष्टीला नवा श्वास देणारं.

एक झाड अथांग समुद्र
तिराशी उभं असणार
लाटांशी खळखळूण हसणार.

एक झाड बागेत रोपटं
म्हणुन असणारं
चिमुकल्यांसोबत लपंडाव खेळणार.

एक झाड बांदावरून शेताच
राखण करणार
बाळाला शांत झोळीत
निजवणार.

एक झाड प्रत्येकाला
हवं हवं असणार
माणसाशी
माणुसकी जपणार.

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

   marathi poems on nature  [फुलराणी]


हिरवे हिरवेगार गालिचे – हरित तृणाच्या मखमालीचे
त्या सुंदर मखमालीवरती – फुलराणी ही खेळत होती

गोड निळ्या वातावरणात – अव्याज मने होती डोलत
प्रणयचंचला त्या भूलीला – अवगत नव्हत्या कुमारिकेला
आईच्या मांडीवर बसुनी – झोके घ्यावे, गावी गाणी
याहुन ठावे काय तियेला – साध्या भोळ्या फुलराणीला ?

पुरा विनोदी संध्यावात – डोल डोलवी हिरवे शेत
तोच एकदा हासत आला – चुंबून म्हणे फुलराणीला
“छानी माझी सोनुकली ती – कुणाकडे ग पाहत होती ?
तो रविकर का गोजिरवाणा – आवडला अमुच्या राणींना ?”
लाजलाजली या वचनांनी – साधी भोळी ती फुलराणी

आंदोली संध्येच्या बसुनी – झोके झोके घेते रजनी
त्या रजनीचे नेत्र विलोल – नभी चमकती ते ग्रहगोल
जादूटोणा त्यांनी केला – चैन पडेना फुलराणीला
निजली शेते निजले रान – निजले प्राणी थोर लहान
अजून जागी फुलराणि ही – आज कशी ताळ्यावर नाही ?
लागेना डोळ्याशी डोळा – काय जाहले फुलराणीला

या कुंजातुन त्या कुंजातुन – इवल्याश्या या दिवट्या लावुन
मध्यरात्रिच्या निवांत समयी – खेळ खेळते वनराणी ही
त्या देवीला ओव्या सुंदर – निर्झर गातो; त्या तालावर
झुलुनि राहिले सगळे रान – स्वप्नसंगमी दंग होउन
प्रणयचिंतनी विलीन वृत्ती – कुमारिका ही डोलत होती
डुलता डुलता गुंग होउनी – स्वप्ने पाही मग फुलराणी

कुणी कुणाला आकाशात – प्रणयगायने होते गात
हळुच मागुनी आले कोण – कुणी कुणा दे चुंबनदान
प्रणयखेळ हे पाहुनि चित्ति – विरहार्ता फुलराणी होती
तो व्योमीच्या प्रेमदेवता – वार्यावरती फिरता फिरता
हळूच आल्या उतरुन खाली – फुलराणीसह करण्या केली
परस्परांना खुणवुनी नयनी – त्या वदल्या ही अमुची राणी

स्वर्गभूमीचा जुळवित हात – नाचनाचतो प्रभात वात
खेळुनि दमल्या त्या ग्रहमाला – हळुहळु लागति लपावयाला
आकाशीची गंभीर शांती – मंद मंद ये अवनी वरती
वीरू लागले संशयजाल – संपत ये विरहाचा काल
शुभ्र धुक्याचे वस्त्र लेवुनि – हर्षनिर्भरा नटली अवनी
स्वप्नसंगमी रंगत होती – तरीहि अजुनी फुलराणी ती

तेजोमय नव मंडप केला, – लख्ख पांढरा दहा दिशाला
जिकडे तिकडे उधळित मोती – दिव्य वर्हाडी गगनी येती
लाल सुवर्णी झगे घालुनी – हासत हासत आले कोणी
कुणी बांधिला गुलाबि फेटा – झकमणारा सुंदर मोठा
आकाशी चंडोल चालला – हा वाङनिश्चय करावयाला
हे थाटाचे लग्न कुणाचे – साध्या भोळ्या फुलराणीचे

गाउ लागले मंगल पाठ – सृष्टीचे गाणारे भाट
वाजवि सनई मारुत राणा – कोकिळ घे तानावर ताना
नाचु लागले भारद्वाज – वाजविती निर्झर पखवाज
नवरदेव सोनेरी रविकर – नवरी ही फुलराणी सुंदर
लग्न लागते सावध सारे – सावध पक्षी सावध वारे
दवमय हा अंतपट फिटला – भेटे रविकर फुलराणीला
वधूवरांना दिव्य रवांनी – कुणी गाइली मंगल गाणी
त्यात कुणीसे गुंफित होते – परस्परांचे प्रेम अहा ते
आणिक तेथिल वनदेवीही – दिव्य आपुल्या उच्छवासाही
लिहीत होत्या वातावरणी – फुलराणीची गोड कहाणी
गुंतत गुंतत कवि त्या ठायी – स्फुर्तीसह विहराया जाई
त्याने तर अभिषेकच केला – नवगीतांनी फुलराणीला

कवी: बालकवी

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

   marathi poems on nature [ हे सूर्यभास्करा]करतो नमन तुम्हाला
होता समय उदयाचा
उधळतो रंग केशरी चहूदिशांना

अभ्राअभ्रांत डोकावे, प्रकाश किरणांचा
रंगात रंगे सोनेरी, काठ मेघराजाचा
लालीत खुले दृश्य, विहंगम देखाव्याचा
लागे तीट उदयास, उडता थवा पाखरांचा

दृश्यात अदृश्य चमके, चांदण्या आकाशा
जसा समर्थ पुरुषाच्या, पाठी उभ्या सुकांता
दडतो आदित्य पाठी, फिरणाऱ्या पृथेच्या
होते निशा चराचरांत, पांघरून काळोख रातीला

केशरी तप्त गोळा, हर्षात उसळे अंबरा
होई अस्त त्याक्षणी, अजिंक्य काळरातीचा
झुके मस्तक त्यादिशी, होता प्रभा आकाशी
करे प्रारंभ प्रात:काळी, जीवसृष्टी कर्मास दाहीदिशी

दे ऊर्जा आम्हांस,
हरेक दिसास,
देऊन अर्घ्य तुम्हांस
वाहू दे सामर्थ्य नसानसांत

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

   Nisarg Kavita in Marathi [समुद्र किनारा]


वाहतो पाण्याचा झरा,वाहतो थंड वारा
पाहून असा नजारा,
आठवतो "समुद्र किनारा"....

समुद्राच्या किनारी रुतलेली अखंड वाळू
झोपले त्यावरी कधी,
वाटे जणू आई मायाळू...

संध्याकाळाच्या वेळी सूर्य जणू पाण्यात बुडे
संध्याकाळाच्या या दृश्याने,थवा पक्षांचा उडे.....

दिवसा नंतर रात्र संपूनी
रात्रीनंतर दिवस संपूनी
पाहून असा नजारा
आठवतो "समुद्र किनारा"....

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

  Nisarg Kavita in Marathi [आवडतो मज अफ़ाट सागर]


आवडतो मज अफ़ाट सागर, अथांग पाणी निळे
निळ्या जांभळ्या जळात केशर सायंकाळी मिळे

फेस फुलांचे सफेत शिंपित, वाटेवरती सडे
हजार लाटा नाचत येती, गात किनाऱ्याकडे

मऊ मऊ रेतीत रे कधी मी, खेळ खेळतो किती
दंगल दर्यावार करणाऱ्या वाऱ्याच्या संगती

ऊन सावळी विणते जेंव्हा क्षितिजावर गलबते
देश दूरचे बघावयाला जावेसे वाटते

तुफान केव्हा भांडत येतो, सागरही गरजतो,
त्या वेळी मी चतुर पणाने दूर जरा राहतो.

खडका वरुनी कधी पाहतो, मावळणारा रवी
धागा धागा ला फुटते तेव्हा, सोनेरी पालवी

प्रकाशदाता जातो जेव्हा जाला खालच्या घरी
नकळत माझे हात जुळोनी येती छातीवरी.

दूर टेकडी वारी पेटती निळे , तांबडे दिवे
सांगतात ते मजला आता घरी जायला हवे

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

   निसर्ग कविता फुलपाखरू !


फुलपाखरू !
छान किती दिसते । फुलपाखरू

या वेलीवर । फुलांबरोबर
गोड किती हसते । फुलपाखरू
छान किती दीसते । फुलपाखरू

पंख चिमुकले । निळेजांभळे
हालवुनी झुलते । फुलपाखरू
छान किती दीसते । फुलपाखरू

डोळे बारीक़ । करिती लुक लुक
गोल मनी जनु ते । फुलपाखरू
छान किती दीसते । फुलपाखरू

मी धरु जाता । येई ना हाता
दुरच ते उड़ते । फुलपाखरू
छान किती दीसते । फुलपाखरू

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

  Rain poem in marathi [चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा]

चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा
कारण तेव्हा तो घरात ही यायचा

छपरावर आदळून तो किती जोराने पडतोय याचा अंदाज यायचा
दाराला प्लास्टिक लावून ओघाळणाऱ्या पवळाना अडवण्यात आनंद मिळायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

शाळेची तयारी करताना तो नसायचा, घरातून बाहेर पडताना नेमका हजर व्हायचा
दप्तर भिजवायचा… पुस्तकांना भिजवून स्टोव्ह वरील भांड्यावर त्यांना उताणी पडायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

वरा आला की टीव्ही वरील दूरदर्शनच्या कार्यक्रमांना फुल सटॉप द्यायचा
मग बाप माझा खांद्यावर घेऊन मला अँटिना हलवायला सांगायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

मग कुठून तरी तो टिपटिप करून घरात गाळायचा
त्याखाली एखादं भांड ठेवून त्यातच त्याला साचवायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

गटारातलं पाणी वाढवून तो मोरीत शिरायचा
आईची चीडचीड सुरू झाली की निमूटपणे मागे परतायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

गांढूळ ही जमिनीतून घराच्या कोपऱ्यात शिरायचा
मग मीठ टाकून त्याच्या अंगावरील वेदना अनुभवायच्या
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

साचलेल्या चिखलात तो पोरांना लोळवायचा
हातात शीग घेऊन मातीत खुपसून खेळायला लावायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा

उकिरड्याचा त्रास व्हायचा
पण तरीही पाऊस हवाहवासा वाटायचा
खरंच चाळीतला पाऊस बरा वाटायचा
कारण तेव्हा तो घरात ही यायचा

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

  Rain poem in marathi [बरसून घे ना पावसा आता]

नभात विजांचे खेळ सारे
झाले आता आमचे पाहून
हाल ते सारे शेतकर्‍याचे
कठोर ढगास झाले सांगून

सारे झाले व्याकूळ फार
बळीराजा अन् धरणीमाता
किती प्रार्थना करू तुझी रे
बरसून घे ना पावसा आता

पाहू नको रे ढगा आडून
पाहतो पावसा तुझी वाट
धाव घे, सारे डुलव शेत
लावू नकोस आमची वाट

तुझ्या येण्याची झाली रे वेळ
नकोच आता उशीर करू
हात जोडून करतो विनवणी
नुकसान कोठे नको रे करू

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

paus kavita in marathi [बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी]

आतुर झाला चातक , अन आतुरले मोर
आतुरले कान , तुझा ऐकण्या तो शोर
मातीही आतुरली , तुझ्या अशा छंदासाठी
तसे आतुरले जग , तिच्या दुर्मिळ गंधासाठी

जगी एक आस आता , बस तुझ्यावरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

भू माझी माय , तिची मशागत केली
जन्मासाठी माझ्या , तिला करशील का रे ओली
पीक येईल बहरून , सारं जग दुवा देईल
आलास असा धावून , तरच साथ तुझी होईल

जगाच्या त्या पोशिंद्याला , साथ दे तू खरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

झडली पालवी , नवलाई संगे ये
साथ घे वाऱ्याची , जरा घाईतच ये
सुकं माझं मन , ओलं करण्या तू ये
अंत नको पाहू , दुःख सरण्या तू ये

सरेल सारं दुःख , खरी आस माझ्या उरी
आतुर झाला चातक , अन आतुरले मोर
आतुरले कान , तुझा ऐकण्या तो शोर
मातीही आतुरली , तुझ्या अशा छंदासाठी
तसे आतुरले जग , तिच्या दुर्मिळ गंधासाठी

जगी एक आस आता , बस तुझ्यावरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

भू माझी माय , तिची मशागत केली
जन्मासाठी माझ्या , तिला करशील का रे ओली
पीक येईल बहरून , सारं जग दुवा देईल
आलास असा धावून , तरच साथ तुझी होईल

जगाच्या त्या पोशिंद्याला , साथ दे तू खरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

झडली पालवी , नवलाई संगे ये
साथ घे वाऱ्याची , जरा घाईतच ये
सुकं माझं मन , ओलं करण्या तू ये
अंत नको पाहू , दुःख सरण्या तू ये

सरेल सारं दुःख , खरी आस माझ्या उरी
आतुर झाला चातक , अन आतुरले मोर
आतुरले कान , तुझा ऐकण्या तो शोर
मातीही आतुरली , तुझ्या अशा छंदासाठी
तसे आतुरले जग , तिच्या दुर्मिळ गंधासाठी

जगी एक आस आता , बस तुझ्यावरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

भू माझी माय , तिची मशागत केली
जन्मासाठी माझ्या , तिला करशील का रे ओली
पीक येईल बहरून , सारं जग दुवा देईल
आलास असा धावून , तरच साथ तुझी होईल

जगाच्या त्या पोशिंद्याला , साथ दे तू खरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

झडली पालवी , नवलाई संगे ये
साथ घे वाऱ्याची , जरा घाईतच ये
सुकं माझं मन , ओलं करण्या तू ये
अंत नको पाहू , दुःख सरण्या तू ये

सरेल सारं दुःख , खरी आस माझ्या उरी
बरसू दे रे नभा , तुझ्या सरीवर सरी

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

Rain poem in marathi [सुरू झाल्या पाऊस धारा]

मन वेडे गुंतले पागोळ्यांत
सुरू झाल्या पाऊस धारा
निरोप घेत उकाड्याचा कसा
वाहतो आहे खुशीत वारा

उल्हास दाटला चोहिकडे
लागले सजू डोंगर रान
नदी वाहते जोमात आता
सारे विसरती जगण्याचं भान

पहात होती धरती वाट
कसा येऊन गेला बिलगून
पाऊस होता उनाड-लबाड
धरतीला पहा गेला सजवून

तपश्चर्या मोठी संपली आज
धरेने घेतले पावसाला बाहूत
नटून थटून सजली धरणी
ऊठून दिसते हिरव्या शालूत

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

 Rain poem in marathi [पाऊस आणि तुझी आठवण]

चिंब भिजुन पावसात
मन जाऊन बसतं ढगात
मोहरतात साऱ्या भावना
आठवणींच्या कृष्ण-धवल जगात

विजांसोबत सुरु होतो
मग ढगांचा लपंडाव
आठवणींनी पुन्हा गजबजतो
माझ्या मनातील उजाड गांव

कधी साकारते इंद्रधनु
उन्हासवे ओल्या पावसात
आठवणींना मग येतो बहर
रंगांनी सजल्या दिवसात

ओंजळीत गर्द अळवाच्या
चमकतात थेंब तेजाचे
आठवणींच्या धुंद धुक्याला
नवकोंदण तव प्रेमाचे

कधी संतत धार पावसाची
कधी साथ तिस वादळाची
कधी फुले बाग आठवांची
कधी वाहे सरिता आसवांची

सागराचा उग्र अवतार
सोबतीस पर्जन्य वारा
आठवांच्या रोखण्या ऊधाणा
तोकडा मनीचा किनारा

दररोज घडे श्रावणात
मेळ ऊन पावसाचा
सोबतीस माझ्या सदैव
हा खेळ संचिताचा

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

 paus kavita in marathi [पाऊस गातो गाणे]

टिप टिप पाऊस
झो झो वारा
गीत गाऊ पाहतो
आसमंत सारा

कडाडणारी वीज
गडगडणारे ढग
धावण्यार्‍या छत्रीतली
आपली लगबग

डराव्‌ डराव्‌ बेडकं
छम छम तळे
लेझीम हाती घेऊनी जणू
थेंब लाटेवर पळे

खळ खळ झरा
तड तड पत्रा
पावसाने भरवली बघा
ताला सुरांची जत्रा

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

 marathi poems on nature [निसर्गासारखा नाही रे सोयरा ]निसर्गासारखा नाही रे सोयरा
गुरू सखा बंधू मायबाप
त्याच्या कुशीमध्ये सारे व्यापताप
मिटती क्षणात आपोआप

त्याच्या संगतीत फिटतो संदेह
वितळतो क्षोभ माया मोह
त्याच्या संकीर्तनी मुरविता देह
भेटतो उजेड अंतर्बाह्य

त्याच्या स्मरणाने प्रकाशते मन
उजळते जग क्षणकाली
स्थिरावते पुन्हा चळलेले चित्त
पुन्हा मूळ वाट पायाखाली

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

 Rain poem in marathi पाऊस कविता


एकदा पावसाने तुला विचारले.
साधारण कधी येऊ?
तर तू म्हणालीस,
-इच्छा नसताना.
पावसात तू जितकी चिंब भिजायचीस
तितकीच माझ्याकडे येताना कोरडी.
मग तूच मला गोष्ट सांगितलीस,
आपण दोघं ज्या कागदी नावेवर बसलो होतो
ती उलटल्याचई.
नंतर पावसाचे आणि तुझे वैर झाले.
तो वेगळ्याच टापूत बरसू लाघला
आणि तू वेगळ्या
मी मधल्यामध्ये कोरड्या नदीसारखा
आतून झिरपू लागलो.
नंतर नंतर
पाऊस आलच नाही
कधी तरी येईन एवढंच म्हणाला आणि
बी रुजल्यानंतरचं वाट पाहणं
आपण दोघाणि स्वीकारलं
समजूतदारपणे.

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

   marathi poems on nature [आनंदी आनंद गडे , इकडे तिकडे चोहिकडे]


वरती खाली मोद भरे , वायूसंगे मोद फिरे
नभांत भरला, दिशांत फिरला, जगांत उरला
मोद विहरतो चोहिकडे

सूर्यकिरण सोनेरी हे , कौमुदि ही हसते आहे
खुलली संधया प्रेमाने , आनंदे गाते गाणे
मेघ रंगले, चित्त दंगले, गान सफुरले
इकडे, तिकडे, चोहिकडे

नीलनभी नक्षत्र कसे , डोकावुिन हे पाहतसे
कुणास बघते ? मोदाला; मोद भेटला का त्याला ?
तयामधे तो, सदैव वसतो, सुखे विहरतो
इकडे, तिकडे, चोहिकडे

वाहति निर्झर मंदगती , डोलित लतिका वृक्षतती
पकी मनोहर कूजित रे , कोणाला गातात बरे ?
कमल विकसले, भ्रमर गुंगले, डोलत वदले
इकडे, तिकडे, चोहिकडे

स्वार्थाच्या बाजारात, किती पामरे रडतात
त्यांना मोद कसा मिळतो , सोडुिन स्वार्था तो जातो
द्वेष संपला, मत्सर गेला, आता उरला
इकडे, तिकडे, चोहिकडे

🌄🌅☀️🌲☘️🌾🌻🌼🌹🌺🌴🌵🌅🌄

Marathi poems on nature तुम्हाला कसी वाटली आम्हाला नक्की कमेंट मध्ये कळवा, आपलं प्रतिसाद आम्हाला खुप मौल्यवान आहे.असेच Marathi Kavita तुम्हाला आमच्या या ब्लागवर नेहमी मिळणार आहेत.आपण ही निसर्ग कविता or Nisarg Kavita in Marathi मराठी कविता आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.

धन्यवाद !